قاتل طبیعت، کیسه های پلاستیکی

قاتل طبیعت، کیسه های پلاستیکی

تحقیقات نشان داده اند که در این سالانه بیش از 30 میلیون تن پلاستیک تولید می شود که این اتفاق یک فاجعه ی بزرگ می باشد. در گذشته بسته بندی ها عموما پارچه ای و کاغذی بود و ای کاش همان بسته بندی ها باقی می ماند. امروزه پلاستیک ها جایگزین آنها شده اند. این اتفاق سبب شده است که پدیده بازیافت با مخاطره رو به رو شود. آزمایشات نشان داده که طبیعت برای بازیافت این مواد به زمانی بیش از صد سال نیاز دارد. این اتفاق یعنی انباشت این مواد برای زمان هایی طولانی. هر روزی که از این مواد استفاده می نماییم سبب انباشت هرچه بیشتر آن می شویم. مطالعه بیشتر