بسته بندی های شیک و زیبا دوای کاهش فروش شرکت ها

بسته بندی های شیک و زیبا

بسته بندی های شیک و زیبا دوای کاهش فروش شرکت ها

نیاز بسته بندی همواره یکی از مهمترین مراحل فروش یک کالا بوده است. حتی اگر کیفیت محصول شما فوق العاده باشد در صورتی که از بسته بندی شیکی برخوردار نباشد با استقبال روبه رو نمی شود. بطور مثال می توان به خرمای ایران اشاره کرد. خرمای ایران با کیفیت فوق العاده خود به دلیل بسته بندی بسیار بد نمی تواند جایگاهی در کشورهایی ماندد روسیه و قطر داشته باشد. خرمای اسرائیلی با وجود کیفیت بسیار بدش اما با بسته بندی شکیل فروش بسیار بیشتری نسبت به خرمای ایران در روسیه دارد. جالب است بدانید که قیمت خرمای اسرائیلی بسیار بیشتر از خرمای ایران است. مطالعه بیشتر