تولید انواع ساک دستی تبلیغاتی برخی از نمونه کارها

بگیران تولید کننده انواع ساک دستی و ساک تبلیغاتی بهمراه چاپ در ایران، این مجموعه اولین مرکز ارائه و فروش ساک پارچه ای به تعداد کم با توجه به نیاز مشتریان می باشد.کیفیت چاپ و کیفیت پارچه مورد استفاده در محصولات تولیدی این مجموعه باعث تمایز در کیفیت و ماندگاری مشتریان می باشد.

 

مطالعه بیشتر

بسته بندی خلاقانه ساک خرید و تبلیغاتی

رقابت بازاریابی محیطی برای تبلیغ طراحی

هنگامی که یک پوستر، یاهر رسانه ای  را برای یک مشتری طراحی می کنید، آیا در مورد جایی که آن ظاهر میشود فکر می کنید؟؟در مورد فضا و محیطی که کاربر نهایی آن را با طراحی در نظر می گیرد یا با آن ارتباط برقرار می کند؟ مطالعه بیشتر